Lyssna

Hyrestaxor idrottshallar och gymnastiksalar

Kommunfullmäktige har den 27 april 2015, § 55 beslutat följande om taxor för förhyrning av idrottshallar och  gymnastiksalar:

1. Hyrestaxorna indexregleras från 2009 till 2015 enligt hyrestaxa idrottshallar och gymnastiksalar. Ökningen är 12,53% och den nya taxan gäller från 1 juli 2015 till 30 juni 2016.

2. Hyrestaxorna regleras årligen med KPI-fastställda tal för november med år 2014 som basår. Hyrestaxa för perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2017 kommer då baseras på förändringen av konsumentprisindex (KPI) från november 2014 till november 2015.

Klicka här för att komma till aktuell hyrestaxa för idrottshallar och gymnastiksalar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!