Lyssna

Hemsändningsbidrag

Dessa bidragsregler är reviderade enligt kommunstyrelsens beslut den 22 juni 2022 och gäller från 1 juli 2022.

Till näringsidkare som ombesörjer hemsändning av dagligvaror till pensionärer och handikappade lämnas ett bidrag om 100 kr per kund/tillfälle.
 
Hemsändningen utformas på följande sätt och avtal tecknas med handlaren.

  • Ersättning utgår med 100 kr per kund/tillfälle för varuhemsändning på landsbygd.
  • Subventioneringen gäller helårshushåll.
  • Lägsta belopp per order om 100 kr för att bidrag skall utgå.
  • Bidraget gäller leveranser till hushåll i landsbygdsområden i kommunen och begränsas till dagligvaror, som finns i butikerna.
  • Hemsändning får ske till hushåll som ligger minst 2 km från köpmannens butik.

Undantag från denna begränsning kan göras för personer som har nedsatt förmåga att själva klara varutransporten, såsom handikappade, sjuka samt personer med väsentligt nedsatt gång- och bärförmåga.

  • Den bidragsberättigade hemsändningsfrekvensen bör begränsas till 1 gång per vecka och hushåll.
  • Hemsändning bör i första hand organiseras med hjälp av handlarnas egna fordon.

Om detta ej är möjligt kan varorna efter prövning levereras på annat sätt, exempelvis med hjälp av viss linjetrafik och kompletteringstrafik.

  • Hushållen skall i princip beställa varorna i närmaste butik.
  • Utöver ersättningen från kommunen bör handlarna ha möjlighet att själva ta ut en valfri avgift.
  • Konsumentrådgivningen svarar för administrationen av hemsändningsbidraget   innebärande bl a kontroll av bidragsberättigade hushåll och kontroll av hemsändningslistor.

Beslut om höjning av hemsändningsbidrag dnr2022/283 §162 Pdf, 120.2 kB.

Beslut enligt kommunfullmäktige den 17 december 1991, § 207
Reviderad enligt kommunstyrelsen den 1 december 1992, § 263
Reviderad enligt kommunstyrelsen den 3 november 2004, § 265

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!