Lyssna

Grafiska riktlinjer

Vår grafisk profil eller grafiska riktlinjer beskriver hur vi som organisation ska använda logotyp, typsnitt, färger, foton och grafiska element på trycksaker, hemsidan, skyltar, fordon och kläder med mera. Det är alltså regler för hur vi vill presentera oss visuellt.

I alla våra kommunikationskanaler där vi möter dig som bor, besöker och verkar i vår kommun ska det vara lätt att förstå att det är Götene kommun som står bakom informationen. Det skapar trovärdighet och gör det enklare att nå fram med informationen. Genom att följa de regler och riktlinjer som finns för vår grafiska profil

  • skapar vi förutsättningar för snabb igenkänning av Götene kommun,
  • kommunicerar vi på ett professionellt och enhetligt sätt
  • kommunicerar vi så att vi stärker vår trovärdighet på alla de områden vi verkar inom.

De grafiska riktlinjerna antogs av kommunchefen den 6 december 2016.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!