Lyssna

Enskilda vägar, bidrag

I föreskriften kan du läsa om kommunala bidrag för enskilda vägar. Föreskriften antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 2009, § 40.

Kommunalt bidrag för enskild väg (berättigad till bidrag från Vägverket)

Årligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag lämnas med 15% på det bidragsgrundande beloppet som är godkänt av Vägverket.

Särskilt driftsbidrag

Kommunalt bidrag, för åtgärder som inte ingår i det ordinarie underhållet till exempel förstärkningsåtgärder och mindre ombyggnader, lämnas med 15% av skillnaden mellan Vägverkets godkända kostnad och utbetalda bidrag.

Utbetalning av bidrag

- Årligt driftsbidrag betalas ut under nästföljande år, första kvartalet, efter det att kommunen fått sammanställning av Vägverket över godkända kostnader och utbetalda bidrag.

- Särskilt driftsbidrag betalas ut under december månad, innevarande år, på de arbeten som utförts och Vägverket lämnat protokoll på godkänd slutbesiktning.

- Kommunens budget kan begränsa utbetalningsbeloppet.

Kommunalt bidrag för enskild väg (ej berättigad till bidrag från Vägverket)

För de vägar som inte har rätt till bidrag från Vägverket, betalar kommunen ut ett årligt underhållsbidrag på 1,50 kronor/vägmeter för den del av vägen som överstiger 100 m. Gräns för att bidrag ska betalas ut är 1000 kronor, vilket betyder att vägsträckan ska vara minst 770 meter.

För att bidrag ska betalas ut gäller följande:

  • Vägen ska vara utfartsväg från permanentbostad.
  • Vägen ska hållas i sådant skick som är tillfredsställande för dess ändamål.
  • Vägen ska hållas öppen för allmänheten.
  • Som väglängd räknas sträckan från där tomten ansluter till allmän väg eller annan väg som är berättigad till bidrag.
  • Om en fastighet har två eller fler utfartsvägar kan man bara få bidrag för den kortaste vägen. Om annan väg tjänar allmänt intresse (ex. postbil, skolbuss) utgår bidrag även till denna.

Utbetalning av bidrag

  • Bidrag betalas ut under sista kvartalet, innevarande år. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september.
  • Kommunens budget kan begränsa utbetalningsbeloppet.

Du kan läsa föreskrifterna här:

Föreskrifter för bidrag tll enskilda vägar som pdf. Pdf, 39.6 kB.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!