Lyssna

Energi- och klimatplan 2012-2016

Energi- och klimatplan 2012-2016, fastställd av kommunfullmäktige den 25 februari 2013, § 8.

Här kan du läsa planen i sin helhet:

Energi- och klimatplan som pdf. Pdf, 194.8 kB.

Bakgrund

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Denna planering ska främja hushållningen med energi och verka för en säker och hållbar energitillförsel.

Sedan denna lag antogs har energi- och klimatfrågorna bara ökat ytterligare i angelägenhet. Det råder nu stor enighet om att kraftfulla åtgärder behöver vidtas för att bromsa den hastiga globala uppvärmning som alltjämt fortsätter och som människans användning av fossila bränslen till stor del bedöms ligga bakom.

Målsättningar för att minska de globala utsläppen av växthusgaser finns på internationell, nationell och regional nivå. För att ha en chans att nå dessa högt ställda mål behöver också det lokala samhället engageras och lokala mål formuleras och åtgärder genomföras.

Götene kommun har engagerat sig i energi- och klimatfrågorna exempelvis genom att ta fram olika planer som berör området, arbetat med olika åtgärder i den egna verksamheten och även medverkat till åtgärder tillsammans med andra.

Götene gick också tidigt med i nätverket Klimatkommunerna. Dessutom finns inom kommunen flera större och mindre aktörer som ligger långt framme inom sina egen verksamhet och energifrågor kopplade dit. Här kan nämnas en långt gången utbyggnad av vindkraft samt flera olika biogassatsningar.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!