Lyssna

Delegationsordning för socialnämndens verksamhet

I delegationsordningen kan du läsa om vilka som fått rätt att besluta om olika typer av ärenden inom socialnämndens verksamheter.

Rätt att besluta enligt delegation

Socialnämnden är ytterst ansvarig för alla beslut inom sin verksamhet men för att det praktiskt ska fungera kan andra ges rätt att besluta i olika ärenden. Delegater (som kan få rätt att besluta) kan vara socialnämndens arbetsutskott, enskilda förtroendevalda och enskilda tjänstepersoner. De beslut som tas enligt delegation ska också återrapporteras till socialnämnden.

Delegationsordningen antogs av socialnämnden den 12 december 2023 (§ 213).

Läs delegationsordningen för socialnämnden här. Pdf, 599.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!