Lyssna

Delegationsordning för nämnden för utbildning, kultur och fritid

I delegationsordningen kan du läsa om vilka som har rätt att besluta om olika typer av ärenden inom nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamheter.

Delegater, det vill säga de som kan få rätt att besluta i olika ärenden, kan vara nämnden för utbildning, kultur och fritids arbetsutskott, enskilda förtroendevalda eller enskilda tjänstemän. De beslut som tas enligt delegation ska också återrapporteras till nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid antog delegationsordning för sitt verksamhetsområden den 26 januari 2023 och den revideras senast den 28 september.

Du kan läsa hela delegationsordningen här:

Delegationsordningen för nämnden för utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde som pdf. Pdf, 419.2 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!