Taxa och regler för brandskyddskontroll för Götene kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2018-02-26 § 23

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska förbränningsanordningar återkommande kontrolleras i brandförebyggande syfte.

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Avgift för utförd brandskyddskontroll regleras genom den av kommunfullmäktige fastställda timtaxan. Taxan omfattar en Inställelse/Grundavgift samt en fast ersättning för utförd kontroll. Arbete utöver den beslutade fasta ersättningen ersätts utifrån i bilaga angiven timtaxa.

Här kan du läsa Götene kommuns taxa och regler för brandskyddskontroll.PDF (pdf, 196.6 kB)

Här kan du se taxor för 2019 för sotning och brandskyddskontroll.PDF (pdf, 1.1 MB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!