Lyssna

Taxa och regler för brandskyddskontroll för Götene kommun

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. Avgift för utförd brandskyddskontroll regleras genom den av kommunfullmäktige fastställda timtaxan. Taxan omfattar Inställelseavgift, grundavgift samt en fast ersättning för utförd kontroll. Arbete utöver den beslutade fasta ersättningen ersätts utifrån den beslutade timtaxan.

Sedan 1 april 2022 är priset för brandskyddskontroll 802 kronor per timme.

Beslutad av kommunfullmäktige 2018-02-26 § 23 samt årligen uppräknad av Nämnden för Samhällskydd mellersta Skaraborg.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska förbränningsanordningar återkommande kontrolleras i brandförebyggande syfte.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!