Belysningsföreningar, bidrag

För 1995 fastställes driftbidrag till belysningsföreningar enligt följande:

Fast del      Bidrag  -95

16 ampere      1 135 kr
20 ampere      1 630 kr
25 ampere      1 985 kr
35 ampere      2 835 kr

Rörlig del

Per ljuspunkt     265 kr

Beslut enl kommunfullmäktige den 24 april 1995, § 13

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!