Lyssna

Avfallsplan 2016-2026

Götene kommuns avfallsplan antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016, § 72.

Avfallsplan i Götene kommun har grundats i ett arbete av Götene Vatten & Värme AB. En avfallsplan är viktig för att kommunens riktlinjer och mål för avfallshanteringen ska tydliggöras.

Avfallsplan

Avfallsplanens prioriteringar styrs av EU:s ramdirektiv för avfallshanteringen, nationell lagstiftning och nationella mål men Avfallsplanen förhåller sig också till regionala och lokala mål inom miljö- och avfallsområdena.
De målområden som arbetats fram är:

  • Minskade mängder avfall,
  • Omhändertagande av farligt avfall
  • Avfall som en resurs

Avfallsplan

Här finns det möjlighet att ladda ned planen:

Avfallsplan för Götene kommun 2016-2026 som pdf. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!