Lyssna

Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för brukande av Götene kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Du hittar Götene kommuns ABVA på det kommunala bolaget Götene Vatten och Värme AB:s hemsida

På Götene Vatten och Värme AB:s hemsida finns också länk vidare till Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!