Ägardirektiv för Medeltidens Värld AB

Bolagets ändamål är huvudsakligen att förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt samt främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Ägardirektiv

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder.

Bolaget ska avvecklas på det mest ekonomiska sättet.

  • Bolagets verksamhet ska avvecklas.
  • Bolaget ska försälja hus och inventarier.
  • Bolaget ska ansvara för att området städas upp vid avvecklingen

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Medeltidens Värld ABPDF (pdf, 327.9 kB)

Övriga styrdokument

Bolagsordning för Medeltidens Värld AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 KF § 86 och fastställda av bolagsstämman 2015-06-22.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!