Lyssna

Publicerad klockan .

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsår 2023/2024

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts. Om ditt barn har beviljats skolskjuts sedan tidigare behöver du inte skicka in någon ny ansökan. Beslut om beviljad skolskjuts gäller fram tills dess att någon förändring sker som till exempel byte av folkbokföringsadress.

Vem behöver ansöka om skolskjuts?

  • elever som börjar förskoleklass
  • elever som inte beviljats skolskjuts tidigare
  • elever som har växelvis boende och som söker skolskjuts från annan adress än folkbokföringsadress
  • elever som har särskilda skäl så som trafikförhållande eller särskilda omständigheter

Sista ansökningsdagen

Sista ansökningsdag är den 30 april 2023

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!