Lyssna

Publicerad klockan .

Ellös Buss ställer in all skolskjuts i eftermiddag måndag 22 januari

På grund av svår ishalka har Ellös Buss av säkerhetsskäl beslutat att ställa in alla skolskjutsar från skolorna i dag. Föräldrar uppmanas att arrangera alternativ transport hem. Västtrafik har i nuläget inte meddelat något om inställda resor. För de som reser med Västtrafik hänvisar vi till Västtrafiks hemsida eller app för uppdaterad information.

Ellös Buss meddelar att all skolskjuts från skolorna idag är inställd på grund av svår ishalka. Vårdnadshavare behöver därför planera för alternativa transportlösningar för sina barns hemresa.

Skolorna kommer att hålla öppet tills varje elev har hämtats av en vårdnadshavare.

Skolorna och Ellös buss hoppas på förståelse för beslutet som är taget utifrån barnens säkerhet.

Skolskjuts med Västtrafik och taxi

För de elever som reser med Västtrafik är det viktigt att hålla sig uppdaterade om trafiksituationen. Aktuell trafikinformation finns på vasttrafik.se eller i deras mobilapp, "Västtrafik To Go".

De vårdnadshavare som har barn som reser med taxi kontaktas av taxibolaget om det blir inställd taxi eller ändrad tid.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!