Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Var med och påverka Kinnekullebanans framtid

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Nu söker vi personer som är intresserade av att delta i en diskussion om Kinnekullebanans lokala betydelse och framtida utveckling. Mötena kommer att hållas i Järpås, Hällekis och Lyrestad i september.

Trafikverket har under våren genomfört en rad dialogmöten med kommunala och regionala representanter gällande Kinnekullebanans utveckling inför framtiden. Under dessa möten har olika utvecklings-möjligheter diskuterats. Samtidigt har ett parallellt arbete pågått med en Landskapskaraktärisering av hela området utmed Kinnekullebanans sträckning (Lidköping, Götene och Mariestad kommun). Förslagen som har kommit upp kommer att på olika sätt påverka både järnvägens framtida utformning och användning men också landskapet i närområdet.

Under september månad kommer ett antal fokusgruppsmöten genomföras på utvalda orter, där syftet är att ta fram ett underlag som berör lokalbefolkningens förståelse, uppfattning och användning av Kinnekullebanan. Detta material kommer att användas som ett komplement till Trafikverkets fördjupade planeringsunderlag. Frågor som är utgångspunkt för en diskussion är:

  • På vilket sätt är Kinnekullebanan betydelsefull för orten?
  • Hur påverkar tågen och järnvägen landskapet?
  • Vad är en bra utveckling för den egna orten?

En mer detaljerad inbjudan med information om plats och tid för mötena kommer i mitten av augusti.

De som står bakom detta arbete är Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård på uppdrag av Trafikverket i samverkan med Biosfärskontoret och KMV-Forum.

För mer information:

​Kontakta Malin Weijmer, Göteborgs universitet
Telefon: 0739 – 22 00 28
E-post: malin.weijmer@gu.se

För intresseanmälan:

Kontakta Mikael Lundgren, kommunutvecklare Götene kommun
Telefon: 0511-38 62 83
E-post: mikael.lundgren@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!