Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tyck till om kollektivtrafikens utveckling

Publicerad: klockan

Västra Götalands kollektivtrafiknämnd, som är de som beslutar om hur kollektivtrafiken i regionen ska utvecklas, har startat en digital dialog om kollektivtrafiken, i vilken alla invånare i Västra Götaland är välkomna delta.

Fram till årsskiftet ska dialogen pågå, och det är politiker från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd som kommer att möta dig som invånare, på webben. Tanken är att stämma av invånarnas värderingar, och vilka mål för kollektivtrafiken som du prioriterar.

Detta tas sedan med som ett av underlagen i uppdateringen av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram, som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas på lång sikt.

Dialogen är öppen för alla som vill delta. Med många som bidrar finns förutsättningar att nå längre, än om var och en tänker på sin egen kammare. I webbverktyget kan du som vill delta dra i reglage för att öka eller minska satsningarna inom olika områden, varpå måluppfyllelsen och det ekonomiska resultatet påverkas.

Du som deltar kan skicka frågor och förslag till politikerna, som kommer att svara så många de hinner. Det kommer också att ordnas en chatt, där du kan prata direkt med dina politiker, den 18 december, mellan klockan 11.00-13.00.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!