Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Trafik leds om på Vättlösavägen - 30 november

Uppdatering: Arbetet som skulle ske på Vättlösavägen idag, tisdag den 30 november, ställs in. Arbetet flyttas fram på obestämd tid där nytt datum meddelas när nytt datum har beslutats.

Karta som visar Vättlösavägen uppifrån med gränsande vägar. Träden har ringats in i röda cirklar. Förstora bilden

Karta med rödmarkering av träd. Klicka för att förstora bilden.

Tidigare information; inte längre aktuell:

De fem poppelträden längst Vättlösavägen har vuxit sig stora och det finns en stor risk att träden kan bli en fara för markägarens byggnader. Önskan om att träden tas ner har blivit beviljat av Länstyrelsen och kommer bekostas av markägaren. Arbetet kommer utföras under tisdagen den 30 november mellan klockan 9-15.

Trafiken leds om under utförandet

Vättlösavägen kommer stängas av helt och trafik kommer ledas om under tiden som arbetet utförs. Efter att arbetet har avslutas öppnas vägen upp som vanligt igen.

Trafiken kommer ledas om via Järnvägsgatan till Kraftgatan och till Västerbyvägen.

Fem nya träd planteras

Enligt Länstyrelsens beslut är kravet att ersätta lika många träd som tas ner på annan plats i kommunen. Fem stycken nya träd kommer att planteras längre norrut vid Folkets Park i Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!