Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tomgångskörning är endast tillåten högst en minut

Publicerad: 14 november 2012
När vintern närmar sig vill vi påminna om att tomgångskörning är tillåten högst en minut. Detta gäller inom kommunens tätorter och mindre samhällen.

Reglerna för tomgångskörning finns i de Lokala hälsoskyddsföreskrifterna § 3:

Inom område med fastställd detaljplan får motor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus under högst en minut. Vad som sagts nu gäller ej om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars föranlett att fordonet stannats. Ej heller gäller ovanstående om motor hålles igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!