Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tillgänglighet och säkerhet i trafiken

Med start den här veckan så börjar arbeten med tillgängligheten i trafiken. Arbetena kommer att pågå under några veckor.

Förstora bilden

Arbetena berör två övergångsställen och en parkeringsplats för rörelsehindrade som ska tillgänglighetsanpassas. Det innebär att trottoarkanterna kommer att sänkas så de blir jämna med gatan.

  • Vecka 42 den 12 oktober startar arbetet med att sänka trottoarkanten vid parkeringsplatsen för rörelsehindrade vid den dagliga verksamheten Linden.
  • Vecka 42 preliminärt onsdag eller torsdag så börjar arbetet med att tillgänglighetsanpassa övergångsstället på Lidköpingsvägen vid infarten till Arla. Där kommer trottoarkanten att sänkas ned till gatan samt att lägga taktila plattor.
  • Vecka 43 i korsningen melllan Järnvägsgatan och Doktorsvägen kommer övergångsstället att tillgänglighetanpassas genom att trottoarkanten sänks och taktila plattor läggs.

Trafiken vid arbetena kommer att påverkas lite men inga gatuavstängningar kommer att göras. Anläggningsarbetena görs på halva körbanan åt gången och det innebär att framkomligheten kommer att vara något begränsad under arbetets gång, särskilt vid Lidköpingsvägen och Järnvägsgatan. Gående och cyklister kommer att påverkas mer eftersom arbetena rör gång- och cykelvägar.

Ritning med där arbetana med tillgängligheten är markerade. Pdf, 283.8 kB.

Kontakt: trafikingenjör Fernando Cruz del Aguila, telefon 0511-322 18

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!