Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Samråd om ombyggnad av E20 mellan Götene och Mariestad

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

E20 ska byggas om till mötesfri väg från nuvarande motorvägsetapp vid Götene till strax väster om trafikplats Haggården vid Mariestad. Samrådsmaterialet ställs ut under perioden 3-19 maj på andra våningen i Centrumhuset i Götene. Synpunkter lämnas till Trafikverket senast den 22 maj.

Vägen kommer att byggas om till mötesfri väg med 2+2-standard där motriktade körfält är separerade med mitträcken. En trafikplats ska utredas på sträckan. Lokalvägnätet behöver troligen kompletteras eftersom varken allmänna eller enskilda vägar ska anslutas till ombyggd E20. För att möjliggöra en ombyggnad kommer en vägplan att tas fram. Både ny sträckning och ombyggnad i befintlig sträckning kommer att utredas.

Åtgärderna finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad på fem huvudetapper på sträckan Vårgårda - norr om Mariestad.

Planerad byggstart är år 2022.

Trafikverket har tagit fram tre alternativa vägkorridorer i arbetet med vägplan samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ. Blå korridor följer till stora delar befintlig väg. Grön och Röd korridor är dragna i helt ny sträckning.

Utställning

Samrådsmaterialet ställs ut under perioden 3-19 maj 2017 på andra våningen i Centrumhuset i Götene, Torggatan 4.

Synpunkter

Synpunkter kan lämnas till Trafikverket senast den 22 maj.

Brev:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se.

Ange ärendenummer: TRV 2015/80604.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets hemsida. Under "Dokument" hittar du kartor på de olika förslagen på sträckning och olika konsekvensanalyser.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!