Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Ombyggnation på Lundsbrunns stationsparkering

Stationsparkeringen i Lundsbrunn ska genomgå en ombyggnation. Parkeringen ska asfalteras om samt styras upp med refuger, buskar och belysning. Arbetet förväntas starta under vecka 22. Området kommer stängas av stundvis, vilket innebär att parkeringsmöjligheterna begränsas från och till under arbetets gång.

Karta med röd markering över stationsparkeringen i Lundsbrunn. Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Inför ombyggnation av parken norr om stationshuset i Lundsbrunn, som förväntas starta under hösten 2023, så påbörjas först ombyggnation av stationsparkeringen. Parkeringen ska asfalteras samt styras upp med refuger, buskar och belysning. Arbetet förväntas starta under vecka 22.

Begränsad parkeringsmöjlighet under ombyggnationen

Området kommer stängas av stundvis, vilket innebär att parkeringsmöjligheterna begränsas från och till under arbetets gång. Utöver detta kommer inte ombyggnationen ha en större påverkan på tillgång till området. Vänligen följ aktuella avstägningar och anvisningar på plats.

Ingen påverkan på midsommarfirandet i Lundsbrunn

Arbetet ska inte påverka midsommarfirandet i Lundsbrunn.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!