Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nu snöröjer vi

Publicerad: klockan

Nu faller snön och här kan du ser hur vi snöröjer.

Nu pågår snöröjningen och så här mycket snö ska det komma innan vi plogar olika områden:

 • ​3 cm snöröjning av gång- och cykelvägar
 • 5 cm snöröjning av busstationen, parkeringar och gator i centrala Götene
 • 8 cm snöröjning av gator för genomfart
 • 10 cm snöröjning av kvarters- och lokalgator

Så här prioriterar vi snöröjningen:

 • gång- och cykelvägar, gator till centrum, skolor och större arbetsplatser
 • gator för genomfart
 • gator i bostadsområden

Stenflis för privatpersoner kan hämtas gratis utanför grinden vid Förrådet, Lidköpingsvägen 89.

Till dig som är fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för snöröjning och sandning av gångbanor som gränsar till din fastighet. Vi kommer att ploga upp snö på vissa gångbanor i bostadsområden. Har vi plogat upp snö på "din" gångbana behöver du inte snöröja där.

 • Snöröj och sanda, kom ihåg runt postlåda och soptunna
 • Bryt snövallen vid gatukorsningar
 • Ta bort istappar som hänger över gångbanan
 • Skotta fram rännstensbrunnar

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!