Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Månadens fråga: Finns det goda möjligheter att åka kollektivt inom Götene kommun?

Publicerad: Ändrad 1 mars 2013: Frågan stängd.


En blå buss sedd genom ett busshållsplats plexiglas.

Götene kommun arbetar för närvarande med att ta fram ny översiktsplan. Inom detta arbete ges medborgare tillfälle att på olika sätt ge synpunkter om hur Götene kommuns verksamhet ska utvecklas i framtiden. Under 2013 kommer därför månadens fråga handla om framtida utveckling som berör kommunens medborgare på olika sätt. Den här månaden handlar den om kollektivtrafiken.

Översiktsplan är ett begrepp inom fysisk planering och avser en kommuntäckande plan som ska redovisa grunddragen om framtida användning av mark- och vattenområden och den framtida bebyggelseutvecklingen.

Lämna synpunkter och förslag om framtiden i Götene kommun.

Frågan är stängd

Frågan var för februari månad och är nu stängd, du kan se resultatet nedan.

Frågan

Finns det goda möjligheter att åka kollektivt inom Götene kommun?

Resultat

Ja - 6
Nej - 26
Vet inte - 2

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!