Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunen satsar för en säker E20

Publicerad: klockan

Trafik på motorväg med traktor, lastbil och bilar i kö.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Dödens väg har den kallats. Det är fortfarande 8 mil av E20 genom Västra Götaland som ännu inte är mötesseparerad. Nu samlar sig kommunerna, Västra Götalandsregionen och näringslivet för att skynda på utbyggnaden av E20 till en högre säkerhet och bättre standard.

Götene kommun har sedan länge arbetat för en utbyggnad av E20. Tillsammans med Västra Götalandsregionen vill nu kommunen medfinansiera en högre standard på de fem sträckor som ännu inte är utbyggda.

I en studie från april 2012 konstaterar Trafikverket att säkerhetsskäl talar för att vägen blir utbyggd. Under perioden 2005-2012 inträffade många allvarliga olyckor på E20. Då omkom 33 personer och 126 personer skadades svårt. Enligt Trafikverket berodde 75 procent av dessa olyckor på vägens otillräckliga standard. En utbyggd E20 skulle ha förhindrat 18 dödsolyckor, räddat 25 liv och minskat antalet svårt skadade personer med 105.

Studien från Trafikverket mynnar ut i ett förslag om att sträckan förbi Mariestad byggs ut till 2+2-standard och att de övriga (förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, förbi Skara och Götene-Mariestad) byggs ut till 2+1-väg. Detta är positivt, men Västra Götalandsregionen och berörda kommuner vill mer än så.

Ambitionen är att bidra med närmare en miljard kronor för att förbättra vägstandarden. Förutsättningarna är att de fem kvarvarande etapperna ska in i den nationella infrastrukturplanen och medfinansieringen ska bidra till att till ytterligare statliga resurser avsätts så att alla etapper blir fyrfältsväg.

För Götene kommuns del handlar det om 26 miljoner kronor, och kostnaden för detta kommer att kunna delas upp på de kommande 25 åren. Västra Götalandsregionen har för avsikt att bidra med lika mycket som övriga regionala och lokala medfinansiärer bidrar med - upp till 500 miljoner kronor.

Västra Götalandsregionen beslutade tisdagen den 4 juni att ställa sig bakom avsiktsförklaringen, som Götene kommun kommer att ta upp i fullmäktige senare i juni. Den 14 juni presenterar Trafikverket sitt remissförslag till nationell plan.

Kontaktperson:

Gunnar Carlsson, Infrastruktursamordnare, 0500-49 72 36,
e-post: gunnar.carlsson@skaraborg.se  

Fakta:

Målet för Västra Götalandsregionen är att E20 byggs ut till motorvägsstandard. Fram till 2025 vill regionen ha nått etappmålet om 2+2 utefter de ännu icke mötesseparerade sträckorna.

Västra Götalandsregionen har tillsammans med ett antal västsvenska kommuner kommit överens om en avsiktsförklaring kring medfinansiering av E20.

I september 2012 uppvaktade de västsvenska kommunalförbunden, Västsvenska Handelskammaren och Västra Götalandsregionen infrastrukturministern om E20.

Trafikverkets studie om val av åtgärder utfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Vårgårda kommun. Studien finns för nedladdning på Trafikverkets hemsida.

Den nationella transportplanen uppdateras och kommer när den antas under våren 2014 att sträcka sig över perioden 2014-2025.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!