Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kinnekullebanan viktig för Götene kommun

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Kinnekulletåget och Kinnekullebanan har varit i fokus under början av 2016, bland annat i de diskussioner som förs om bristande järnvägsunderhåll. Läget är allvarligt och under 2017 väntas hastighetsnedsättningar och justerade tidtabeller. Samtidigt är det många som engagerar sig i banans framtid på olika sätt. Götene kommun deltar aktivt i, och följer de diskussioner som förs i olika sammanhang kring tågtrafiken på Kinnekullebanan. Kinnekullebanan är viktig för både arbets- och studiependlare, näringsidkare och turister i området.

Inget överhängande nedläggningshot

Den 22 februari listade Svenska dagbladet Kinnekullebanan och ytterligare några järnvägssträckor i Sverige som ”sträckor som kan stängas”. Som ibland när det gäller media, och när det är många parter inblandade, så är det svårt att avgöra varifrån uppgifterna kommer och om det finns substans i påståendena. 

Trafikverket, som ansvarar för banorna skriver i en kommentar till artikeln att ”Svenska dagbladet presenterar ett antal lågtrafikerade banor som anges vara i farozonen för nedläggning. Det är banor som i Järnvägsnätsbeskrivningen pekats ut för att underhållsbehovet är särskilt stort och där till exempel hastighetsnedsättningar kan bli aktuella. Alla järnvägar kan stängas tillfälligt om det finns akuta säkerhetsrisker, för att sedan öppna igen efter åtgärder. Det finns alltså inget överhängande nedläggningshot över de utpekade järnvägarna.”

Det eftersatta underhållet gör att Trafikverket planerar för hastighetsnedsättningar från december 2016. I ett förslag till nya tidtabeller innebär det cirka fem minuter längre restid på sträckan runt Kinnekulle, mellan Mariestad och Lidköping. Mellan Lidköping  och Håkantorp föreslås restiden öka cirka sju minuter. Tiderna för de olika sträckorna kan dock komma att justeras fram till tidtabellsskiftet 11 december ifall åtgärder görs. 

Kinnekullebanan är viktig för många

— Som en landsbygdskommun är just kommunikationerna viktiga. Den betyder mycket för många studerande och arbetspendlare som reser både norr och söderut. För många näringsidkare är den också viktig, det är ett sätt att överleva och det tack vare turismen som gör sitt resande via Kinnekullebanan, säger Åsa Karlsson, kommunalråd i Götene kommun. Som en del i biosfärsområdet fyller banan en stor funktion. Det är svårt att greppa vad en nedläggning skulle innebära men sannolikt skulle det få  följdverkningar som avflyttning och mindre turism. Det är viktigt att investeringen på sikt gäller hela Kinnekullebanan. Banan måste vara attraktiv under tiden till dess att investeringen sker så att resandeutvecklingen blir positiv, fortsätter Åsa.

— Kinnekullebanan är en förutsättning för hållbar utveckling i kommunen. Den är viktig för såväl studie- som arbetspendling samt för att utveckla turismen och turismföretagen. Det gäller för både landsbygden och tätorterna utmed banan. Vi jobbar ju för att fler ska kunna leva och bo på och runt om Kinnekulle och då är Kinnekullebanan viktig för framtida bebyggelse, säger Susanne Andersson, oppositionsråd i Götene kommun.

SJ tar över trafiken i juni

Redan i juni blir det en förändring när SJ AB tar över trafiken med Kinnekulletåget från Arriva. Västtrafik har tecknat ett avtal på åtta och ett halvt år, alltså fram till 2024, med möjlighet att förlängning till som längst 2027. Västtrafik äger tågen som trafikerar Kinnekullebanan, och personalen (lokförare och tågvärdar) kommer att följa med över till SJ. Resenärerna kommer därför inte att märka någon omedelbar skillnad den 19 juni då SJ tar över.

Resenärer och framtid

Resandet på med Kinnekulletåget visar på ett något ökat resande för 2015 (386 700 resenärer) jämfört med 2014 (360 700 resenärer). Det är dock en del kvar till 2013 års resandesiffror, då 423 000 reste med Kinnekulletåget. Minskningen under 2014 beror till stor del på den hastighetsnedsättning som gjordes under våren då det genomfördes underhållsarbete på banan.

Det finns tankar och diskussioner kring hur framtida underhållsåtgärder ska genomföras, liksom hur tågtrafiken kan bedrivas. Idéer om miljötåg, som drivs genom att batterier laddas, eller tåg som drivs med biogas diskuteras. Men detta är ännu bara idéer. Förhoppningsvis kan det engagemang som finns kring Kinnekullebanan leda till både utveckling av trafiken och ett ökat resande i framtiden.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!