Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Information gällande kommunens snöröjning

Publicerad: 20 december 2012
Snöröjning. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Snöröjning. Klicka på bilden för att förstora.

Med tanke på den senaste tidens snöfall berättar vi här hur kommunen arbetar med snöröjningen.

Prioriteringsordning av röjningsinsats är:

  1. Gång- och cykelvägar samt gator och ytor i respektive tätorts centrum.
  2. Infarter och genomfarter
  3. Matargator till olika områden
  4. Parkeringsytor, bostadsgator och övriga ytor

Dessa insatser görs med olika typer av maskiner, vilka är anpassade efter vilket jobb som skall utföras. Vid snöröjning i kommunen har vi 12-15 personer igång. Dessa är fördelade på olika maskiner och på handskottningsinsatser utifrån behov och prioritering. I styrkan ingår både egen personal och entreprenörer.

Röjning påbörjas normalt när snöfallet upphört. Är snövädret extremt startas det upp vid 15 centimeter snödjup. Då öppnar vi upp i första hand för framkomlighet, gång- och cykelvägarna prioriteras ner.

Politiskt beslutade snöröjningsnivåer:

  • Har det kommit mer än 3 centimeter snö så snöröjs gång- och cykelvägar.
  • Har det kommit mer än 8 centimeter snö så snöröjs infarts- och genomfartsgator.
  • Har det kommit mer än 10 centimeter snö så snöröjs även parkeringar och övriga gator.

Efterarbeten i form av breddning, bortforsling av snö och uppröjning i korsningar sker efter att röjningsinsatsen utförts. Efterarbetet sker på dagtid under vardagar utifrån behov.

Akuta situationer


Skulle det uppkomma akuta situationer där räddningstjänst eller ambulans behöver komma fram finns etablerade kontaktvägar mellan SOS-alarm och kommunens beredskapsledning. Snöröjningsinsatser omprioriteras då direkt för att säkerställa framkomligheten för dessa fordon.

Som medborgare kan man underlätta insatserna genom att undvika att parkera utmed gatorna när det snöar.

Kostnader för snöröjning


Att det snöar är härligt på många sätt men ställer också till bekymmer. För kommunen kostar det en hel del pengar och det tar mycket tid i anspråk. Som exempel kan nämnas att ett normalt snöfall kostar runt 100 tusen kronor. Ett sådant snöfall som var i början av december kostar runt 350 tusen kronor.

Tid för snöröjning


Ett exempel på vilken tid det tar att genomföra en röjning är att vid ett normalt snöfall tar det cirka 14 timmar för att röja i Källby. Vid ett sådant snöfall som var i början på december tar det cirka 19 timmar att röja på motsvarande yta (första röjningen). Utöver detta tillkommer efterarbeten.

Vi hoppas på förståelse för att inte allt kan bli klart på en gång. Det finns alltid utvecklingsmöjligheter och dessa jobbar vi vidare med.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!