Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 24 oktober 2012 och är kanske inte aktuell längre.

Förnybar el i Götene kommun

Publicerad: 24 oktober 2012
Götene kommun köper under 2012 in el som är producerad av vattenkraft. Elen används i alla kommunala anläggningar och fastigheter.
Götene kommun har som ett led i sitt miljöarbete valt att köpa ursprungsmärkt el från förnybara energikällor.
Det innebär att kommunen kontrakterar den volym el man använder från just förnybara energikällor och därigenom är med och skapar ett intresse hos elhandlare att erbjuda sådana produktionsanläggningar i sitt utbud. Vilken typ av förnybar el man kontrakterar kan variera. Detta år har valet fallit på vattenkraft.

Intyg el producerad med vattenkraft.PDF (pdf, 207.1 kB)

Sidansvarig: Adrian Braekke, senast ändrad 24 oktober 2012