Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Delta i forskningsprojekt om aktiva transporter i Skaraborg

Vad skulle uppmuntra dig till cykla eller gå mer för att transportera dig? Delta i en enkätstudie och bidra med kunskap till projektet som syftar till att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

Pojke cyklar och skrattar och man håller i styret och springer bredvid för att hjälpa till att hålla balansen. Förstora bilden

Götene kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Kommunens invånare bjuds därför in att delta i en enkätstudie. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

En av folkhälsans stora utmaningar är att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Regioner och kommuner arbetar för att befolkningen ska kunna använda aktiva transporter såsom att cykla eller gå för att transportera sig.

Målet med projektet är inkludera invånare i Skaraborg i en behovsanalys för att öka kunskapen om vad som kan uppmuntra till aktivt resande och rörlighet. Resultatet ska bli ett strategiskt policydokument om aktiv transport i landsbygdskommuner, vilket förväntas kunna presenteras under hösten 2024.

Samtliga kommuner i Skaraborg har erbjudits att delta i forskningsprojektet via enkäter till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Deltagandet är frivilligt för alla invånare från 10-års ålder. En pilotstudie har genomförts innan uppstart av forskningsprojektet. 

Är du intresserad av att delta i studien?

Till enkäten.

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Dina svar är anonyma.

Genom att delta i forskningsprojektet bidrar du till att öka kunskapen om aktiv transport i landsbygdskommuner.

Frågor?

Vid frågor eller om du vill besvara enkäten per telefon kontakta: ina.siby@vgregion.se.

Forskningsgrupp

Jessica Karlgren, projektledare
E-post: jessica.karlgren@vgregion.se

Sakarias Bank, vetenskaplig ledare
E-post: sakarias.bank@his.se

Malin Gustafsson, projektassistent
E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Marina Timm, projektassistent
E-post: marina.timm@gotene.se

Ina Siby, projektassistent
E-post: ina.siby@vgregion.se

Melissa Mjöberg, projektassistent
E-post: melissa.mjoberg@his.se

Anna-Karin Waldemarsson, analytiker
E-post: anna-karin.waldemarsson@his.se

Magnus Jansson, analytiker
E-post: magnus.jansson@his.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!