Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Dags att ansöka om bidrag till enskilda utfartsvägar

Publicerad: klockan

För de vägar som inte har rätt till bidrag från Trafikverket, betalar kommunen ut ett årligt underhållsbidrag till enskild utfartsväg med boende året runt.

Föreskrifter för vägar inom Götene kommun:

Bidrag betalas ut med 1,50 kronor per vägmeter för den del av vägen som överstiger 100 meter. Enligt Kommunfullmäktiges beslut, § 40/2009, är gränsen för att bidrag ska betalas ut 1000 kronor. Det betyder att vägsträckan ska vara minst 770 meter.

Föreskrifter för vägar inom Skara kommun:

Bidrag betalas ut med 1,50 kronor per vägmeter för den del av vägen som överstiger 100 meter. Enligt Kommunfullmäktiges beslut, § 13/06, är gränsen för att bidrag ska betalas ut 500 kronor. Det betyder att vägsträckan ska vara minst 434 meter.

Din ansökan lämnar du till:

Skara kommun
Service & Teknik
532 88 Skara

Senast den 30 september 2013.

Ansökningsblankett

Ansökan görs på en särskild blankett.

Du kan också beställa blanketten på telefon 0511-322 32.

Till de väghållare, som fått bidrag för 2012, har ansökningsblankett skickats ut till kontaktperson för vägen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!