Lyssna

E-tjänster och blanketter

Denna sida är bara en förvaringsplats för länkar till blanketter och e-tjänster och används inte utåt. Du hittar aktuella e-tjänster på informationssidan om det du söker.

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta medborgarkontoret.
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 01

Barnomsorg och skola

Allergier eller sjukdomar som kan kräva akutmedicinering i skolan

Barnomsorg självservice - schema, ansökan med mera

Driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg - ansökan

Inackorderingstillägg - ansökan

Internetbaserade studier - ansökan

Intyg för specialkost

Kulturskola - anmälan

Kursavbrott - Campus Västra Skaraborg

Ledighet för elev - ansökan

Praktikplatsersättning - ansökan

Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan

Resebidrag/Resetillägg gymnasieelever - ansökan

Inflyttningsanmälan - skola

Skolskjuts - ansökan

Barnomsorg - ansökan blankett

Specialkost

Studie- och yrkesvägledning Campus Västra Skaraborg vuxenutbildningen - tidsbokning

Bygga och bo

Ajourhållning av lägenhetsregister

Ajourhållning av lägenhetsregister, småhus inklusive fritidshus

Braskamin - anmälan

Bygglov - ansökan

Djurhållning inom område med detaljplan -ansökan

Enskilt avlopp - ansökan eller anmälan

Granneintyg

Hushållsavfall, eget omhändertagande - anmälan

Kontrollansvarig - anmälan

Nedtagning av träd på kommunal mark

Strandskyddsdispens - ansökan

Teknisk beskrivning - bilaga till bygglovsansökan och anmälan

Värmepump - anmälan

Övriga byggärenden - anmälan

Störning eller klagomål - anmälan

Rivningsplan

Förhandsbesked

Enskilt avlopp - ansökan eller anmälan

Installation av annan toalett än vattentoalett - anmälan

Fritid och föreningar

Bidrag till verksamhet för personer med funktionsnedsättningar – ansökan

Kommunalt lönebidrag - ansökan

Lokal- och anläggningsstöd - ansökan

Projekt och investeringsstöd - ansökan

Säsongsbokning föreningar idrottshallar/gymnastiksalar - ansökan

Samtycke/Låntagaravtal Bibliotek Västra Skaraborg

Aktivitetsbidrag ansökan och sammanställningsblankett

Aktivitetsbidrag närvarokort

Aktivitetsbidrag till föreningar med verksamhet för äldre - ansökan

Företag och näringsliv

Serveringstillstånd alkohol - ansökan/anmälan

Försäljningstillstånd tobak - ansökan/anmälan

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälan

Försäljning och servering av folköl - anmälan

Gator, resor och transporter

Skolskjuts - ansökan

Hälsoskydd och livsmedel

Hygien- eller hälsoskyddsverksamhet - anmälan

Registrering av livsmedelsverksamhet

Kommun och politik

Autogiro medgivande

Borgerlig vigsel - ansökan

Avtal gällande lån av iPad för förtroendevalda

Registerunderlag för förtroendevalda

Synpunkter och förslag

Miljöskydd

Förorenade område - anmälan

Köldmedier, installation eller konvertering - anmälan

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Social omsorg

Bidrag för sociala föreningar - ansökan

Ekonomiskt bistånd - ansökan

Färdtjänst - ansökan

Färdtjänst - specialistutlåtande

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Riksfärdtjänst - ansökan

Familjerådgivningen, E-bokning

Hemtjänst för äldre med förenklat beslutsfattande - ansökan

Överförmyndare

Intresseanmälan God man eller Förvaltare

Anmälan till överförmyndaren om slutfört uppdrag - tillfälliga godmanskap

Arvodesräkning / Körjournal

Begäran om entledigande

Förteckning

Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

God man / förvaltare från anhörig - ansökan

God man / förvaltare, egen - ansökan

Meddelande om beställt tolkuppdrag

Redogörelse - Förordnad förmyndare

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode

Säker kommunikation ÖF

Uttag från spärrat konto - Förmyndare (omyndig) - ansökan

Uttag från spärrat konto - God man/förvaltare - ansökan

Årsräkning omyndig

Åtagande

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!