Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Visste du att vi befinner oss mitt i ett biosfärområde?

Vi är föredömen för omvärlden! Kinnekulle tillsammans med skärgården utmed Vänerns sydostkust utsågs redan 2006 av UNESCO till ett av världens modellområden för hållbar utveckling. Sträck lite extra på dig och fundera på vilket sätt du bidrar till utvecklingen av denna unika plats.

Isflak vid strandkantenFörstora bilden

Vad är ett biosfärområde?

Biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i.

Ett biosfärområde är en plats med höga natur- och kulturvärden som utsetts av UNESCO där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

I ett biosfärområde deltar en bredd av lokala aktörer, från kommun och företag till intresseorganisationer och ideella krafter, för att tillsammans och var och en för sig arbeta för att:

  • Bevara biologisk mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Stödja med kunskap genom utbildning och forskning

Varför är vårt område ett biosfärområde?

Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs redan 2006 av UNESCO till ett biosfärområde – ett modellområde för hållbar utveckling.

Kinnekulle och Vänerskärgården längs den sydöstra kusten anses ha väldigt höga värden som bör värnas och bevaras, samtidigt som de ska kunna nyttjas av lokalbefolkningen och samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.

Snarare än att skydda värdena genom restriktioner och begränsad tillgång arbetar man inom biosfärområdet för att öka tillgången till naturen. I området finns också visad handlingskraft och ett starkt lokalt engagemang för ett fortsatt hållbarhetsarbete.

Vilka områden innefattas i biosfärområdet?

Geografiskt sträcker sig biosfärområdet från Sjötorp i norr till Kålland och Kållandsö i väster. Området följer Vänerns kustlinje och sträcker sig söderut för att inkludera Kinnekulle, Lugnåsberget, Mariedalsån och Lundsbrunn. Det omfattar också den del av Vänern som finns inom Götenes, Lidköpings och Mariestads kommungränser.

Vad betyder det att bo och verka i ett biosfärområde?

Ett biosfärområde handlar om samspelet mellan människan och miljö. Långsiktig hållbar samhällsutveckling bygger på lokalt engagemang och lokal förankring, där människorna som bor och verkar i området är centrala.

Alla som bor och verkar i biosfärområdet är del av det och är viktiga för omställningen. Alla är av betydelse, såväl näringsliv som kommunerna, besökare och lokalbefolkningen i olika åldrar.

Genom både individuella och gemensamma insatser utvecklar vi modellområdet för hållbar utveckling och skapar ett hållbart samhälle för många kommande generationer.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du kan bidra till en hållbar samhällsutveckling? Inspireras av alla goda exempel som finns på biosfärområdets hemsida www.vanerkulle.se.

Där kan du också läsa mer om hur vi arbetar tillsammans för en hållbar samhällsutveckling och hur du kan bli en del av att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!