Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades 12 januari 2012 och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad: 12 januari 2012 16.00

Vindkraftverk Stora Lund 1:1

Publicerad: 12 januari 2012
Ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken, för uppförande av 1 st vindkraftverk har inkommit till miljö- och bygglovnämnden.
Miljö- och bygglovnämnden har infordrat kompletteringar i ärendet. När dessa handlingar har inkommit, kommer de att finnas tillgängliga här på kommunens hemsida samt i medborgarkontoret. Ny annonsering kommer också att ske med möjlighet att inkomma med synpunkter.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!