Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 22 november 2017 och är kanske inte aktuell längre.

Vindkraftverk Kyrkebo 1:7

Publicerad: 22 november 2017

Ansökan om bygglov och anmälan enligt miljöbalken, för uppförande av 1 st vindkraftverk har inkommit till miljö- och bygglovnämnden.

Ansökan avser ett vindkraftverk med placering: Kyrkebo 1:7, öster om E20 vid Ledsjö kyrka. (nära den plats som ett tidigare demonterat vindkraftverk var placerat).

Handlingarna finns tillgängliga på Miljö.- och bygglovnämnden, Centrumhuset, Götene.

De som anser sig berörda kan framföra skriftliga synpunkter till:

GÖTENE KOMMUN
Miljö- och bygglovnämnden
533 80 Götene

Senast 31 december 2017


Läs ansökan här!PDF (pdf, 6.5 MB)

Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 22 november 2017