Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Vi låter fler gräsmattor blomma i år

Götene kommun arbetar med att öka andelen blomrika miljöer som gynnar pollinerare och andra insekter. Därför försöker vi omvandla en del av kommunens kortklippta gräsytor till artrika miljöer med äng och blommande växter. Kom gärna med tips på ytor som ni anser ha potential att gynna pollinerande insekter.

En vacker äng med utsikt mot Vänern.Förstora bilden

En vacker äng med utsikt mot Vänern.

Ängs- och betesmarkerna är några av våra allra mest artrika marker där hundratals växter och svampar trivs och där insekter och andra djur kan hitta boplats eller föda. Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas därmed den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald är livets många olika former på jorden. Det kan förenklat beskrivas som ett mått på hur många olika levande organismer det finns och innefattar allt i naturen.

Insekter har svårt att hitta föda

De flesta insekter har svårt att hitta föda i en kortklippt, artfattig gräsmatta. Därför kommer kommunen inte klippa gräset på en del ytor under sommaren. Efter sommaren kommer ytorna slåttras. Slåtter innebär att gräset slås och kan utföras med lie, trimmer, röjsåg eller slåttermaskin.

En oklippt gräsmatta kan tyckas se lite ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer vi sätta upp skyltar.

Tipsa om gräsytor som kan omvandlas till ängsytor

Vi har också delat ut ungefär 300 påsar med ängsfrön vilket kan motsvara en yta på ungefär 1000 kvm om alla frön sås. Vi arbetar aktivt med att öka antalet blommande ytor som gynnar pollinerande insekter. Vi tar gärna emot tips på kommunala ytor som ni anser har potential att omvandlas till en ängsyta eller gynna pollinerare på andra sätt.

Hör gärna av er via e-post till Fredrika Klang Schönborg, kommunekolog.

E-post: Fredrika.klang-schonborg@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!