Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Varning för fallande istappar och snö från hustak

Den rikliga mängden snö innebär bland annat att det bildas stora istappar från hustaken som kan falla ner på förbipasserande. Även stora och tunga snösjok kan rasa ner från tak.

Allmänheten uppmanas till ökad uppmärksamhet och uppsikt när man går i närheten av fastigheter.
 
Borttagning av snö och istappar pågår på kommunens fastigheter. Prioriterade uppgifter är att röja tung snö från tak samt få bort hängande istappar.
 
För att undvika allvarliga olyckor uppmanas alla fastighetsägare att ta bort hängande istappar och större snömassor som kan rasa i stora sjok Innan denna åtgärd kan utföras är det viktigt att skärma av trottoaren för att varna/förhindra olycksrisk med fallande snö och istappar från tak.
 
För allmänheten är det viktigt att se upp och vara förberedd på risken för ett ras när man ser hängande is och snö över takkanten.

Boverkets regler skyddar taken från att rasa

Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!