Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Den rikliga mängden snö innebär bland annat att det bildas stora istappar från hustaken som kan falla ner på förbipasserande. Även stora och tunga snösjok kan rasa ner från tak.
Allmänheten uppmanas till ökad uppmärksamhet och uppsikt när man går i närheten av fastigheter.
 
Borttagning av snö och istappar pågår på kommunens fastigheter. Prioriterade uppgifter är att röja tung snö från tak samt få bort hängande istappar.
 
För att undvika allvarliga olyckor uppmanas alla fastighetsägare att ta bort hängande istappar och större snömassor som kan rasa i stora sjok Innan denna åtgärd kan utföras är det viktigt att skärma av trottoaren för att varna/förhindra olycksrisk med fallande snö och istappar från tak.
 
För allmänheten är det viktigt att se upp och vara förberedd på risken för ett ras när man ser hängande is och snö över takkanten.

Boverkets regler skyddar taken från att rasa

Den stora snömängden över hela landet har orsakat att många tak har rasat. Boverket har full förståelse för oron, men vi vill betona att våra regler är säkra och tillräckliga.

Boverket har regler för hur stora snölaster, det vill säga den snömängd, som ett tak ska tåla. Reglerna uppdaterades senast 2006 i Boverkets konstruktionsregler. Efter uppdateringen ska  nybyggda tak tåla större snömängder än tidigare.

Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder. Boverkets regler är tillräckliga för att olyckor normalt inte ska kunna inträffa. Vi kommer att följa upp vad som orsakat rasen för att se om det behövs uppdateringar av konstruktionsreglerna.

När det gäller din säkerhet är det viktigt att du inte ger dig ut på taket själv för att skotta utan låter professionella snöröjare göra det. Det kan vara farligt om du inte är tillräckligt skyddad.

Länkar


Alla sidor öppnas i nytt fönster.

Boverkets konstruktionsregler avsnitt 3:5 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eurokod, SS-EN 1991-1-3 med tillhörande föreskrifter EKS, Avdelning C, Kap. 1.1.3 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverket informerar om snölaster 2006:8 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Säkerhet på taklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arbetsmiljöverket om snöskottninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!