Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Uppdatering kring jakt på dovhjort

Det brölas nu för fullt på Kinnekulle med omnejd. Dovhjortarna är mitt upp i brunsten och under denna period låter dovhjortarna extra mycket.

Två dovhjortar på ett fält. Förstora bilden

Klicka för att förstora, foto Mikael Lundgren.

Från den 20 oktober till den 16 november är det brunst för dovhjortarna och under denna tid får jakt inte genomföras. Jakten kommer återupptas efter den 16 november.

Brunst pågår vanligtvis från mitten av oktober till mitten av november. Det är under brunsten dovhjortarna parar sig och olika parningsritualer utförs. Under brunsten möts handjur och hindar, både ljudet av horn som möts och bröl kan genomsyra samhällena.

Under brunsten ska man låta dovhjortarna vara i fred, under denna period kan dovhjortarna upplevas som mer närgångna och mer högljudda än vanligt.

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra för att skrämma bort dovhjort

Dovhjort inne i samhällena är ett komplicerat problem som vi alla måste arbeta tillsammans för att lösa. Dovhjortarna är smarta och rör sig i flock. När jakt pågår får en jägare inte skjuta mot en flock eftersom det kan riskera skadeskjutning och kan innebära onödigt lidande för djuren.

Du som fastighetsägare kan göra följande för att göra samhällena mindre attraktiva för dovhjorten:

Minska tillgången på mat.

Ta hand om fallfrukt och ha en kompost med lock. Placera ett nät runt eller över odlingsland. Släng inte fallfrukter eller annat växtmaterial ute i naturen, detta kan locka till sig hjortar.

Dovhjorten livnär sig till stor del av gräs men äter också örter, blad från småträd och buskar, bär, frukter, ek- och bokollon, hästkastanjer, grödor och ungskog av bl.a. tall och gran.

Stängsel i delar av trädgården kan försvåra för hjortarna att komma in.

Staket eller stängsel är effektiv mot dovhjort, speciellt elstängsel.

Skrämma dovhjortarna.

Många av hjortarna i Hällekis är vana vid människor och därför ovanligt orädda. Generellt kan annars följande metoder skrämma dem:

  • Skrämselljud, främst ljudet av människor men också hund och varg har visats sig vara effektiv.
  • Ljusreflexer t.ex. cd-skivor i träd som reflekterar ljus.
  • Sprid urin i trädgården.

Varför genomförs jakt på dovhjort?

Markägare har ett ansvar och en skyldighet att driva viltvård på sin mark. Viltvård innebär i huvudsak att bevara, och om möjligt, även förbättra förutsättningarna för viltet. På så sätt ser man till att få ett artrikt och varierat växt- och djurliv i området. Något som skapar problematik i denna målsättning är när viltstammar förökar sig väldigt snabbt och överstiger nivåer för vad som är rimlig för antalet individer i ett område. Då måste markägaren gå in och bedriva viltvård, som i detta fall innebär jakt av dovhjortar.

Utöver ovannämnda anledningar till viltvård så har man även sett att dovhjortarna orsakar allvarliga skador på jordbruksgrödor och på privat egendom. De utgör också en fara för trafiken. Av denna anledning genomförs jakt av dovhjortar i Götene kommun.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!