Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Två detaljplaner ute för samråd

Publicerad: klockan

Två detaljplaner är nu ute för samråd. Det gäller dels ändring av detaljplan för Dafgårds höglager, dels ändring av detaljplan i Lundsbrunn utmed Ledsjövägen, för att möjliggöra gång- och cykelväg.

Under tiden 28 april till 23 maj är det samrådstid för två detaljplaner i kommunen.

Länk till planhandlingar Dafgårds höglager Källby
Länk till planhandlingar Ledsjövägen Lundsbrunn

Synpunkter på planförslagen kan under samrådstiden framföras skriftligt till: Götene kommun, 533 80 Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!