Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Tävling - för mer surr i biosfären!

Biosfärområde Vänerskärgården
med Kinnekulle vill inspirera till fler
insatser för vilda pollinatörer och anordnar därmed en tävling! Du som tävlar kan delta inom en av följande två kategorier: "Bästa pollinerarträdgården" eller "Insats för vilda pollinatörer". Tävlingen avslutas måndagen den 15 augusti 2022!

Närbild på en geting som suger nektar från en gul blomma. Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Vilda pollinatörer är livsavgörande för ekosystemtjänster och biologisk mångfald på vår planet. Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, som är ett av världens modellområden för hållbar utveckling, vill inspirera till fler insatser för vilda pollinatörer. Nu bjuder de in dig till att vara med i deras tävling!

Du kan som tävlande delta inom en av följande två kategorier:

Bästa pollinerarträdgården

Den trädgård inom Lidköping, Götene och Mariestads kommunområden som
juryn anser på bästa sätt gynnar vilda pollinatörer vinner lokalt tillverkad EBC-biokol från Hjelmsäter på Kinnekulle!

Insats för vilda pollinatörer

Alla som deltar i kategorin och har förbättrat sin utemiljö (balkong, uteplats
eller trädgård) för vilda pollinatörer inom Lidköping, Götene och Mariestads
kommunområden har möjlighet att vinna ett presentkort på trädgårdsväxter!

Tävlingen avslutas måndagen den 15 augusti 2022. Ditt bidrag ska därmed vara inlämnad senast detta datum.

Anmälan

Du hittar information om tävlingen samt hur du anmäler dig på Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulles hemsida.

LONA-projektet

Illustration av Sverige ovanifrån i färgen grön. Text "Lokala Naturvårdssatsningen" står skrivet över bild med text "LONA" i en röd cirkel.

Tävlingen är en del av LONA-projektet ”Biologisk mångfald i trädgården”. Projektet drivs av Stadsnära Lantgård i Lidköping i samarbete med Naturskyddsföreningen Lidköping, Studiefrämjandet Skaraborg, Lidköpings
Trädgårdsförening, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Lidköpings kommun. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!