Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Stoppa spridningen av Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris är en ståtlig växt som gärna sprider sig i naturen, tar kommandot över sin omgivning och ställer andra växter i skuggan. Något av en trädgårdens översittare. Slå av blomställningarna innan de blommar, så har du gjort en god gärning.

En rolig bild på ett barn springer ifrån kanadensiskt gullris.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Det är mycket viktigt att växten inte får möjlighet att sätta frön som kan spridas till omgivningen. Varje planta kan ge upphov till flera tusen frön per år och dessa sprids effektivt med vinden.

Spridning av kanadensiskt gullris kan förhindras genom slåtter. Genomför slåtter minst två gånger under flera år. Denna åtgärd kan med fördel kompletteras med insådd av inhemska arter.

Mer information finns på Naturvårdsverket hemsida.

Vad görs med växtavfallet?

Mindre mängder växtavfall kan slängas i sluten påse i kärlet för brännbara hushållssopor. Större mängder växtavfall ska transporteras i slutna säckar till återvinningscentralen.

Återvinningscentralen tar emot upp till 4 sopsäckar med växtavfall. Kontakta personal på plats för att lämna dessa säckar på rätt ställe. Om du har större mängder (mer än 4 sopsäckar) ska du kontakta en avfallsentreprenör för borttransport och förbränning.

SLÄNG ALDRIG TRÄDGÅRDSAVFALL FRÅN INVASIVA ARTER I NATUREN ELLER KOMPOST.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!