Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Specialtränade hundar söker efter granbarkborre

Götene kommun anlitar specialtränade hundar att söka efter granar i våra skogar som är angripna av granbarkborre.

Förstora bilden

Även i år anlitar Götene kommun specialtränade hundar som kan söka efter granar angripna av granbarkborre. Flera utan kommunens tätortsnära skogar har börjats söka igenom och arbetet kommer fortsätta under måndag och tidsdag under vecka 24.

Vad gör granbarkborren?

Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige, granbarkborren är den enda barkborren som kan döda stora och friska granar. Granbarkborren är fyra milimeter lång och den insekt som gör mest skada på våra granskogar. En gran som blir stressad, vid till exempel torka, sänder ut en viss doft som granbarkborrar uppfattar. Hanen söker sig till den stressade granen och borrar sig in i den, granen svarar med att försöka dränka borren i kåda. Barkborren kallar då på sina artfränder med en doft, ett feromon, som den tillverkar med hjälp av granens kåda. Hanar i närheten kommer och gnager sig in i barken och granen fortsätter producera kåda men tappar efter ett tag förmågan och kommer så småningom att dö.

Gnager gångar under barken

Hanarna kallar dit honor som gnager en ”modergång” bakom barken. Ägg läggs i gångens sidor och larverna gnager sig sedan vinkelrätt från modergången innan de förpuppas efter fem till sex veckor. Efter ca en vecka kläcks de nya granbarkborrarna som stannar några veckor under barken för att äta och växa till sig. Dessa baggar kan sedan söka upp en ny stressad gran eller gräva ner sig i marken för att övervintra. Här finns stor risk för spridning om inte angripna granar plockas bort.

Granbarkborren är en sällsynt art i naturskogar. Den gynnas av traditionellt skogsbruk med granplanteringar över stora ytor och träd i samma ålder. Genom att ha en skog som varierar i artsammansättning och ålder kan man minska risken för större angrepp av granbarkborre. Det är även viktigt att inte lämna större mängder färsk död gran i skogen. Stormfällen, svampangrepp, rotröta samt torka är naturliga inslag som kan stressa granar och på sikt locka till sig granbarkborre.

Vid frågor kontakta

Karolina Ringdahl kommunekolog
E-post: karolina.ringdahl@gotene.seVar det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!