Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Solceller hetare än någonsin

Publicerad: klockan

Solceller och solfångare på takFörstora bilden

Solceller och solfångare på tak

Med ett stadigt högt elpris under höst och vintern på grund av förra sommarens torka och dålig påfyllning i kraftverksdammar blir det allt intressantare för företag och fastighetsägare att producera sin egen energi. Har man en hög baslast kan denna täckas av solenergi mer än halva året.

Dimensioneringen är viktig för god lönsamhet, även om man har stora takytor kanske man inte kan fylla dessa med solceller. Se över er elförbrukning och dimensionera efter förbrukning en sommarmånad. Vid överproduktion säljs överskottet ut på nätet men lönsamheten är störst vid direkt förbrukning.

Kostanden för solcellspaneler har sjunkit sedan förra hösten då EU:s strafftullar på paneler från Kina togs bort vilket ger en lägre investeringskostnad.

Finansiering

Vill man som företag eller organisation snabbt få upp solceller men inte har de ekonomiska förutsättningarna så finns olika typer av leasingavtal. Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång kommer via ett avtal med Vattenfalls hyrlösning InHouse (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. snabbt kunna installera 20 anläggningar, vilka minskar klimatutsläppen med mellan 400 – 600 ton koldioxid per år.

Två andra bolag som erbjuder olika hyrlösningar är:

Solcellsbidrag

Vill ni investerai en egen anläggning så finns fortfarande möjligeheten att ansöka om solcellsstöd. Regeringen har i dagarna lagt en tilläggsbudget för att höja ersättningsnivån. Ny nivå är 20 procent för både privatpersoner och företag. Anslagna medel höjs från 450  till 750 miljoner.

Bygglov

Sedan augusti förra året är solceller befriade från bygglov så länge de följer takets lutning. Även markanläggningar kan vara bygglovsbefriade. Skall man vinkla upp panelerna kan det bli frågan om bygglov. Det finns även känsliga områden som är undantagna från bygglovsbefrielsen. I planeringsstadiet bör man ta kontakt med bygglovsavdelningen för att se vad som gäller för just din fastighet.

Kontakt

Thomas Skagenborg, energirådgivare
Telefon: 0511-325 54
E-post: thomas.skagenborg@skara.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!