Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Snart kan du hämta en gratis påse med ängsfrön

För att få fler invånare att testa att anlägga en sommaräng delar Götene kommun ut 200 fröpåsar till de som är intresserade. Fröpåsen finns att hämta på medborgarkontoret på Centrumhuset från måndag den 22 maj.

En fröpåse och en fjäril. Förstora bilden

Klicka för att förstora.

För att uppmärksamma den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj delar Götene kommun ut fröpåsar som innehåller ängsfrön. Ängs- och betesmarkerna är några av våra allra mest artrika marker där hundratals växter, svampar, insekter och andra djur kan hitta boplats eller föda.

Biologisk mångfald är livets många olika former på jorden. Det kan förenklat beskrivas som ett mått på hur många olika levande organismer det finns och innefattar allt i naturen.

Fröpåsarna innehåller en blandning av normalängsfrön som passar för en torr till normalfuktig jord. Blandningen innehåller: Rölleka, Stor blåklocka, Rödklint, Väddklint, Brudbröd, Gulmåra, Humleblomster, Flockfibbla, Äkta johannesört, Slåtterfibbla, Åkervädd, Sommarfibbla, Prästkrage, Svartkämpar, Rödkämpar, Gullviva, Brunört, Smörblomma, Höskallra, Ängssyra, Rödblära, Smällglim, Ängsvädd, Vårbrodd, Ängshavre, Luddhavre, Fårsvingel, Rödsvingel.

Att lyckas med en blomsteräng

  1. Välj ut en plats, minst 1 kvadratmeter.
  2. Gräv bort översta lagret av gräs, ungefär 10-30 cm ska bort.
  3. Blanda sedan upp jorden med sand för att minska på näringshalten i jorden.
  4. Så ängsfröna, 3 gram frön räcker till 1 kvadratmeter.
  5. Slå din äng i början av juli. Det bästa är att slå med exempelvis en lie eller röjsåg.
  6. Frakta bort de växter du slagit efter ungefär en vecka så att inte växtresterna förmultarna och ger näring åt marken. Marken ska vara mager för att gynna ängsväxter.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!