Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Snart drar jakten på dovhjort igång

Den allmänna jakttiden för dovhjort är snart igång. Det är andra året Götene kommun genomför jakt inne i Hällekis samhälle. I år har vi utökat jakträtten i Hällekis vilket innebär att jakt kommer genomföras i större utsträckning. Vi har även upplåtit jakträtt i Gössäter, vilket innebär en ökad aktivitet inne i Gössäter. Målet med jakten är att skrämma dovhjortarna så att våra samhällen inte längre är en trygg plats för dem att vistas i.

Två dovhjortar på ett fällt. Förstora bilden

Klicka för att förstora, foto Mikael Lundgren.

Jaktsäsongen pågår mellan 1 september till 31 mars.

Den allmänna jakttiden för dovhjort är följande:

  • 1–30 september: hornbärande handjur och kalv, endast smyg- eller vaktjakt.

Vaktjakt innebär att jägaren i förväg har placerat sig på en plats där viltet förväntas dyka upp. Smygjakt innebär att jägaren smyger sig på viltet metodiskt för att inte bli avslöjad. Ofta kombineras vaktjakt och smygjakt.

  • 1–20 oktober: alla djur.
  • 21 oktober–15 november: hind (hondjur) och kalv, endast smyg- eller vaktjakt.
  • 16 november–28 (29) februari: alla djur.
  • 1–31 mars: hind och kalv, endast smyg- eller vaktjakt.

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra för att skrämma bort dovhjort

Dovhjort inne i samhällena är ett komplicerat problem som vi alla måste arbeta tillsammans för att lösa. Dovhjortarna är smarta och rör sig i flock. När jakt pågår får en jägare inte skjuta mot en flock eftersom det kan riskera skadeskjutning och kan innebära onödigt lidande för djuren.

Du som fastighetsägare kan göra följande för att göra samhällena mindre attraktiva för dovhjorten:

Minska tillgången på mat.

Ta hand om fallfrukt och ha en kompost med lock. Placera ett nät runt eller över odlingsland. Släng inte fallfrukter eller annat växtmaterial ute i naturen, detta kan locka till sig hjortar.

Dovhjorten livnär sig till stor del av gräs men äter också örter, blad från småträd och buskar, bär, frukter, ek- och bokollon, hästkastanjer, grödor och ungskog av bl.a. tall och gran.

Stängsel i delar av trädgården kan försvåra för hjortarna att komma in.

Staket eller stängsel är effektiv mot dovhjort, speciellt elstängsel.

Skrämma dovhjortarna.

Många av hjortarna i Hällekis är vana vid människor och därför ovanligt orädda. Generellt kan annars följande metoder skrämma dem:

  • Skrämselljud, främst ljudet av människor men också hund och varg har visats sig vara effektiv.
  • Ljusreflexer t.ex. cd-skivor i träd som reflekterar ljus.
  • Sprid urin i trädgården.

Varför genomförs jakt på dovhjort?

Markägare har ett ansvar och en skyldighet att driva viltvård på sin mark. Viltvård innebär i huvudsak att bevara, och om möjligt, även förbättra förutsättningarna för viltet. På så sätt ser man till att få ett artrikt och varierat växt- och djurliv i området. Något som skapar problematik i denna målsättning är när viltstammar förökar sig väldigt snabbt och överstiger nivåer för vad som är rimlig för antalet individer i ett område. Då måste markägaren gå in och bedriva viltvård, som i detta fall innebär jakt av dovhjortar.

Utöver ovannämnda anledningar till viltvård så har man även sett att dovhjortarna orsakar allvarliga skador på jordbruksgrödor och på privat egendom. De utgör också en fara för trafiken. Av denna anledning genomförs jakt av dovhjortar i Götene kommun.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!