Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Släng inte ditt trädgårdsavfall i naturen

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Under våren är det måga som vill städa och göra fint i sin trädgård, vilket såklart är väldigt trevligt. Men tänk på att du som husägare ansvarar för att ta hand ditt trädgårdsavfall. Det är inte tillåtet att använda någon annans mark som avstjälpningsplats.

Vårstädning

Under våren är det måga som vill städa och göra fint i sina trädgårdar, trädgårdsarbetet för ofta med sig stora mängder avfall som måste tas om hand, du som husägare ansvarar för att ta hand ditt trädgårdsavfall- även om det härstammar från kringliggande mark. Till trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel.

Dumpning

En del väljer att dumpa sitt trädgårdsavfall i skogsområden, bäckraviner och till och med i parker mitt i samhällena. Detta för med sig en rad problem, förutom att det ser trist och skräpigt ut:

  • Högarna bidrar till att oönskade arter sprider sig allt mer i vår natur, till exempel kirskål, kanadensiskt gullris, vintergröna, parkslide med mera.
  • Även växter som inte orsakar några större problem, men som ändå inte hör hemma i den svenska naturen, ges möjlighet att sprida sig utanför våra trädgårdar.
  • Eftersom ingen sköter om dessa komposthögar så fungerar inte nedbrytningen som den ska, och de orsakar både obehaglig lukt och kväver vegetationen runt omkring. Till och med träd kan kvävas om stambasen och rötterna täcks av trädgårdsavfall så att trädet inte får nog syre.
  • Om avfallet dumpas nära en å eller sjö för regnet med sig näringsämnen ner i vattendraget. Där kan det ge upphov till syrebrist och i värsta fall slå ut fiskar och andra djurarter som lever i vattnet

Ta istället ditt avfall till en återvinningsstation eller kompostera ditt avfall.

Återvinningscentralen

Om någon slänger trädgårdsavfall i naturen följer ofta fler efter. Det skapas platser där även andra former av avfall hamnar. Skräpet förfular miljön och i vissa fall tar det lång tid innan det försvinner. Ta istället ditt skräp till återvinningscentralen, nedan kan du se vilka öppettider som gäller.

Öppettider återvinningscentralen

Kompostera ditt avfall

Du kan också kompostera ditt avfall. Genom att kompostera skapas ett ekologiskt kretslopp som ger upphov till fin näringsrik jord. I komposten finns miljontals mikroorganismer, maskar och smådjur som bryter ned det organiska avfallet. Tänk på att komposthållaren måste placeras och skötas så den inte stör dina grannar.

Här kan du läsa mer om att kompostera ditt avfall

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!