Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Sista sammanträdet med Miljö-och bygglovnämnden före semestern

Publicerad: klockan

Den 16 juni kl 13.30, har Miljö- och bygglovnämnden sitt sista sammanträde före semestern.

Bild från vinnare byggnadsvårdspris 2011

Behandling av nämndsärende

För att ditt nämndsärende ska kunna behandlas på ovanstående sammanträde måste komplett ansökan vara nämnden tillhanda senast 19 maj.

Komplett ansökan skickas till

Miljö-och bygglovnämnden, 533 80 Götene

E-post: miljo-bygglovnamnden@gotene.se

Handläggning och rådgivning

Enklare ärenden kan även därefter beviljas av kommunens bygglovhandläggare.

På grund av rådande läge sker just nu rådgivning endast via telefon eller e-post.

Välkommen med din ansökan!

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!