Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Sista sammanträdet med Miljö-och bygglovnämnden

Den 29 juni klockan 13.30 har Miljö-och bygglovnämnden sitt sista sammanträde före semestern.

Nämndsärende

För att ditt nämndsärende ska behandlas på ovanstående sammanträde måste komplett ansökan vara inlämnade senast 31 maj till:

Miljö-och bygglovnämnden, 533 80 Götene eller via

e-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se

Enkare ärende, till exempel mindre än 500 kvm byggnadsarea, och i överensstämmelse med gällande detaljplan, kan därefter beviljas av kommunens bygglovhandlägare.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt:

Just nu sker rådgivning endast via telefon och e-post

Växel: 0511-38 60 00

E-post: miljo-ochbygglovnamnden@gotene.seVar det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!