Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Semper satsar på Biosfärstråk i Götene

En ny satsning på biosfärområdet mellan initiativtagaren Semper, Götene kommun och Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, kommer att genomföras under ett par år i centrala Götene med syfte att förstärka och bidra till biologisk mångfald.

Förstora bilden

Satsningen på plats kommer förskönas med växter, insektshotell och blommor. Skyltar kommer informera om vikten av att värna naturens ekosystem och dess pollinerare. Projektet medför även en komplettering av buskar och växter av biologiska värden som finns vid befintlig gång och cykelstråk, genom nyplantering och pollineringsinriktade insatser. Satsningen grundas på kunskapsuppbyggnad om grönstråkets ekologiska karaktär och hur besökare kan uppleva och förstå de ekosystemtjänster som projektet ska kommunicera på ett lättillgängligt sätt. Insatserna kommer mer specifikt att ske utmed den gamla järnvägsbanken mellan Lidköpingsvägen och väg 44, längs ett flitigt använt vandrings- och cykelstråk.

  • Det är fantastiskt att vi tillsammans med kommunen och Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle kan möjliggöra detta biosfärstråk i anslutning till vår fabrik i Götene. Vi vill skapa en miljö som lyfter vikten av biologisk mångfald, och framför allt gynna olika pollinatörer säger, Helena Södervall, produktionschef Semper

Utöver att platsen blir mer tilltalande för bin, humlor och människor så kommer barn, industripersonal, föreningar och allmänheten också att bjudas in till olika aktiviteter under LONA-dagarna sista helgen i augusti år 2023 och 2024. LONA är Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdssatsning vars medel har bidragit till projektet. Under dagarna i augusti kommer det att bjudas in till prova-på-aktiviteter som kopplas till platsen och till biosfärområdet. Det innebär bland annat ansvar att bevara, utveckla och stödja natur och kulturvärden, samt att vara en arena för implementering av FN:s globala mål och Agenda 2030.

Projektet har redan smugit i gång planeringsmässigt mellan initiativtagaren Semper, Götene kommun och Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, och den officiella starten för projektet sker den 23:e mars. Då kommer förskolebarn från Spektrum i Götene att berätta för oss om just deras tankar om biologisk mångfald. De kommer också att visa upp föremål som de har skapat, som ett symboliskt startskott för naturens biologiska mångfald utmed Semper biosfärstråk!

Projektansvarig för Götene kommun

Mikael Lundgren, Kommunutvecklare, Götene Kommun

0511-386283 mikael.lundgren@gotene.se

 


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!