Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Sanering efter oljeläckage i Göteneån pågår

Publicerad: klockan

Olja från en förstörd transformator efter ett inbrott har läckt ut i en dagvattenledning som slutar i Göteneån. Sanering av dagvattenledningen samt området kring läckaget pågår och läget är under kontroll. Saneringen väntas vara klart i början på nästa vecka.

Under tisdagseftermiddagen den 14 april upptäcktes att olja flöt på vattenytan i Göteneån vid bron på Alborgsgatan. Oljeläckaget är en följd av ett inbrott hos Nolato Gota där en av deras transformatorer som innehöll olja förstördes.

Det är uppskattningsvis 500 liter transformatorolja som har runnit ut i marken på Nolato Gotas område. Nolato Gota har en oljeavskiljare kopplade till dräneringsrören i marken. Oljeavskiljaren kan dock endast hantera en begränsad mängd olja och en del olja har därför runnit ut i en dagvattenledning som slutar i Göteneån. Hur stor mängd olja som har runnit ut i ån är svår att uppskatta.

Läget är under kontroll

Räddningstjänsten har lagt ut en läns vid dagvattenutloppet för att förhindra att mer olja rinner ut i Göteneån. Innanför länsen har ett flytande absorberingsmedel lagts ut för att suga upp oljan innan den når ån. Absorberingsmedlet kommer troligtvis sugas upp under onsdagen och transporteras bort som miljöfarligt avfall. Länsen kommer att ligga kvar till och med måndagen den 20 april.

Nolato Gota har slamsugare på plats för att ta hand om den olja som finns på deras område. Den olja som redan har hunnnit rinna ut i Göteneån går tyvärr inte att göra något åt.

Kontaktperson

Ann-Charlotte Williamsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0510-77 18 15
E-post: ann-charlotte.williamson@lidkoping.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!