Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Samrådsmöte om Kinnekulle i nya framtidsplanen, Hällekis - 21 mars

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Götene kommun har utarbetat ett förslag till Tematiskt tillägg till översiktsplan ”Framtidsplan för Götene kommun 2009-2020” för Kinnekulle, daterat februari 2013. För att ge möjlighet till fördjupad information och diskussion bjuder kommunen in till ett informations- och samrådsmöte i Hällekis Folkets Hus den 21 mars klockan 18.00.

Götene kommun har utarbetat ett förslag till Tematiskt tillägg till översiktsplan ”Framtidsplan för Götene kommun 2009-2020” för Kinnekulle, daterat februari 2013.

Kinnekulle har mycket stora värden och är skyddat av flera riksintressen, naturskyddsområde, Natura 2000 med mera och är dessutom en del av Biosfärområdet ”Vänerskärgården – Kinnekulle”.

Ambitionen är att utifrån hansyn till Kinnekulles stora värden öka boendet på Kinnekulle samt skapa förutsättningar för utveckling av verksamheter med bland annat besöksnäring. I planförslaget har Kinnekulle delats in i mindre områden, vart och ett med olika förutsättningar och utifrån detta redovisas olika utvecklingsidéer samt förslag till LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen)
längs Vänerstranden Planförslaget ger även översiktliga råd hur bebyggelseområden kan utvecklas, lämpliga gårdsbildningar, bebyggelseutformning med mera.

Informations- och samrådsmöte

För att ge möjlighet till fördjupad information och diskussion bjuder kommunen in till ett informations- och samrådsmöte i Hällekis Folkets Hus den 21 mars klockan 18:00.

Samrådstid

Samrådstid: 4 mars 2013 – 6 maj 2013.

Samrådshandlingar

Kungörelse Pdf, 22.2 kB, öppnas i nytt fönster.Planhandling Pdf, 65.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på:

  • Medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene. Öppet måndag till fredag klockan 08.00-17.00.
  • Konsumbutiken i Hällekis.

Synpunkter​

Synpunkter på förslaget kan lämnas under den samrådstid som anges ovan.

Yttrandena skall vara skriftliga och ställas till
Götene kommun, Kommunstyrelsens Förberedande Utskott, 533 80 Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!