Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Samrådsmöte om Källbytorp 2:28, Gunnar Dafgård AB - 6 februari

Publicerad: klockan

Gunnar Dafgård AB har behov av utökad lagerkapacitet i form av ett nytt höglager. För att tillgodose detta behov har Götene kommun på företagets uppdrag utarbetat ett planförslag som möjliggör ett höglager mindre än 35 meter söder om befintlig verksamhet.

Ett nytt lager minskar företagets behov av externt hyrda lokalutrymmen och ger även en miljövinst genom minskade transporter. Samråd om detaljplanen sker under tiden 24 januari till 14 februari.

För att ge möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor inbjuder kommunen till ett informations- och samrådsmöte där personal från kommunen och Gunnar Dafgård AB medverkar.

Mötet hålls i Pastoratsgården, Källby den 6 februari 2013, klockan 18.00.

Välkomna!

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!